Ledige stillinger

Setermoen Mottak driver mottaket i Bardu kommune på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Mottaket har ordinær avdeling (OA) med 150 plasser og Tilrettelagt avdeling(TA) med 20 plasser.

Vi har ledig stilling som:

Miljøterapeut med tilleggsutdanning i psykiatri på TA i 100% stilling, primært dagtid.

Arbeidsoppgaver vil være:

Stedfortreder for avdelingsleder på TA. Primær kontakt på tilrettelagt avdeling.

Være med å utarbeide årsplaner, årsrapporter og rapportskriving.

Være med å lede miljøterapeutene, miljøarbeidere og mottaks arbeidere.

Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Fremskaffe nødvendig dokumentasjon ved tilsyn og annen kontroll.

Krav til utdanning:

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri, personer med helsefaglig høyskole og eller universitetsutdanning med tilleggsutdanning i psykiatri kan søke.

Ønskelig: Erfaring fra arbeid med personer med forskjellig støttebehov.

Vi søker deg som er selvstendig, har toleranse for fremmede kulturer, har godt humør og gode samarbeidsegenskaper men også evnen til å jobbe alene.

Du må være pliktoppfyllende og ha stabilt tilstedeværelse. Du må ha evnen til hurtig omstilling når situasjonen krever det. Det er interessante og varierte oppgaver og til tider høyt tempo hos oss.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Søkere må beherske norsk og engelsk og må ha sertifikat for bil.

Søkere må ha politiattest uten anmerkninger

Avlønning etter avtale utifra utdannelse og erfaring.

Kontaktperson for nærmere opplysninger:

Mari Langedrag Nergård, Avd leder TA.

mari@setermottak.no

Tlf: 94081731

Sami Hajzeri, Mottaksleder

E-post: sami@seter-mottak.no

Tlf. 94081705.

Søknad sendes (elektronisk per e-post) innen 10.06.2019.