Ledige stillinger


Miljøarbeider med vaktmesterfunksjon i 70 % stilling, Dagtid

Vedkommende skal ha ansvar for oppfølging av bolig massen som mottaket disponerer og være

Brannvernleder, dette innebærer oppfølging avtaler og rutiner, opplæring av ansatte og beboere.

Vi søker deg som er selvstendig, har toleranse for fremmede kulturer, har godt humør og gode samarbeidsegenskaper men også evnen til å jobbe alene.

Du må være pliktoppfyllende og ha stabilt tilstedeværelse. Du må ha evnen til hurtig omstilling når situasjonen krever det. Det er interessante og varierte oppgaver og til tider høyt tempo hos oss.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Søkere må beherske norsk og engelsk og må ha sertifikat for bil.

Søkere må ha politiattest uten anmerkninger

Avlønning etter avtale utifra utdannelse og erfaring.

Kontaktperson for nærmere opplysninger:

Daglig Leder

Sami Hajzeri mobil nr: 97165479

E-post: sami@seter-mottak.no

Søknad sendes (elektronisk) innen snarest