Setermoen statlige mottak for asylsøkere


Setermoen mottak AS er en privat bedrift som driver mottak for asylsøkere, og har vært i drift siden 19. april 1999. Mottaket drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og reguleres gjennom kontrakt og rundskriv.
Setermoen mottak er et desentralisert mottak, det vil si at våre beboere bor i hus, leiligheter og hybler rundt omkring i bygda. Våre kontorer ligger i Fogd Holmboes gate 34 og vi har kontortid hverdager mellom klokken 0800 - 1500.
Mottaket er delt i to avdelinger; ordinær avdeling med 120 faste plasser med 30 tilleggsplasser og tilrettelagt avdeling med 20 plasser.Totalt 170 plasser. Dette kan du lese mer om på Om oss
Kontakt
*
*