Om oss

Mottaket har totalt 230 plasser, fordelt på ordinær avdeling og tilrettelagt avdeling, beboerne er fordelt på mange ulike nasjoner og vi har både familier og enslige.I mottaket skal beboerne ha et enkelt, men forsvarlig botilbud mens de venter på svar på sin søknad om asyl i Norge.

Hva gjør beboerne?

For at våre beboere skal få en mest mulig meningsfull hverdag, har vi satt i verk en god del tiltak. Av dette kan nevnes svømming, internettkafè, fotball, sy- og strikkekurs. Mange av aktivitetene er helt eller delvis beboerstyrte , som betyr at de organiserer og avvikler disse selv eller med hjelp av forskjellige lag og foreninger i Bardu.I tillegg arrangerer mottaket aktivitetsdager med fjellturer, fisking, aking, ski alt etter årstid og værforhold.

For beboerne er også biblioteket i kommunen et kjærkomment tilbud, hvor bibliotekarene velvillig hjelper til med å bestille og finne frem bøker på beboernes eget morsmål. I tillegg får de som har interesse lånt bøker og cd'er for å lære norsk.Vi håper og tror at disse aktivitetene har en positiv effekt både for beboerne og lokalsamfunnet forøvrig. I tillegg følger alle beboerne UDI's informasjonsprogram, som tar for seg det å være asylsøker, samt en god del samfunnskunnskap om Norge.

 

Bosetting

Ved postivt svar på asylsøknad, kartlegges beboerne. IMDI er anvarlig for bosettingen. Se under lenker for mer informasjon fra IMDI.I 2023 ble 180 beboere bosatt fra Setermoen mottak til kommuner spredd over hele landet

 

 

Ledelse

Driftsoperatøren ved Setermoen mottak er Tor Einar Svendsen, men den daglige driften ledes av
 Daglig leder Sami Hajzeri

Tilrettelagt avdeling ledes av en sykepleier, fire miljøterapeuter og mottaksarbeidere ( miljøarbeider og assistenter)
Vi har 22 årsverk fordelt på 28 ansatte.