Tilrettelagt avdeling

Setermoen mottak har en tilrettelagt avdeling for asylsøkere med særskilt hjelpebehov.

Det er 4 slike avdelinger i Norge pr dags dato, hvor vi er de eneste i Nord Norge.

Avdelingen ledes av en psykiatrisk sykepleier.

Tilrettelagt avdeling gir et tilbud til asylsøkere med særskilt hjelpebehov.

Herunder:

  • Personer med psykisk lidelse, men ikke er så syke at de innlagt på psykiatrisk institusjon
  • Personer med en atferd som er til stor belastning for andre beboere ( som ikke skyldes en psykisk lidelse , men ikke er begrenset til det )
  • Fysisk handikap

Avdelingen er døgnbemannet.