Våre mål

  • Innenfor føringer og rundskriv gitt av UDI, skape en trygg og meningsfull tilværelse for alle beboere.
  • Ivareta den enkelte beboers behov gjennom åpenhet, trygghet og tillit.
  • Gjennom "Håndbok for Setermoen Mottak AS", utvikle rutiner som bidrar til vårt arbeide, både internt og eksternt, blir oppfattet som profesjonelle og faglig dyktige.
  • Gjennom våre etiske retningslinjer sørge for at vi beholder vår integritet.
  • Ved å fjerne elendighetsperspektiv, avmystifisering og normalisering, bidrar vi til at beboere gjenvinner sin status og selvbilde.
  • Bidra til at den enkeltes livssituasjon blir mest mulig normal i en unormal tilværelse.