Ordinær avdeling

Den ordinære avdelingen drifter den ordinære delen av mottaket.

De ordinære mottakene skal bidra til at beboerne kan ivareta sin egen livssituasjon under mottaksoppholdet, samt forberede dem på bosetting eller retur til hjemlandet.

Det enkelte ordinære mottak skal

  • være et mest mulig normalt bosted for personer i en sårbar livssituasjon, samt ivareta, og gi vekstmuligheter for deres individualitet, tilhørighet og mestringsevne
  • drives på en måte som gir beboerne gode muligheter til praktisk deltakelse i og reell innflytelse på driften
  • ha et beboerrettet arbeid med tiltak som er differensiert i forhold til beboernes behov, bidrar til en meningsfylt hverdag og gir den enkelte muligheter til å ivareta sitt språk og sin kultur