Setermoen statlige mottak for asylsøkere


Setermoen mottak AS er en privat bedrift som driver mottak for asylsøkere, og har vært i drift siden 15. april 1999.

Mottaket drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og reguleres gjennom driftsavtale, kravspesifikasjon og rundskriv.


Setermoen mottak er et desentralisert mottak, det vil si at våre beboere bor i hus, leiligheter og hybler rundt omkring i bygda.

Våre kontorer ligger i Fogd Holmboes gate 34 og vi har kontortid hverdager mellom klokken 0800 - 1500. Tilrettelagt avdeling er døgnbemannet. 

 

Mottaket er delt i to avdelinger;

Ordinær avdeling med 150 faste plasser + to tilleggspakker med +10 + 20 plasser som utløses/justeres opp og ned ved behov.

Tilrettelagt avdeling med 20 faste plasser + to  tilleggspakker med +5 + 5 plasser som utløses/justeres opp og ned ved behov. 

Totalt 230 plasser

Hvor mange beboere som bor på mottaket endrer seg konstant. Det er ankomstene til Norge som styrer behov for plasser.  

Dette kan du lese mer om på Om oss

Kontakt

Setermoen statlige mottak for asylsøkere | Postboks 100, 9365 Bardu | Fogd Holmboe gt 34, 9360 Bardu | Tlf: 77 18 66 40 | Vaktmobil: 952 71 585 | E-post: post@seter-mottak.no