Setermoen statlige mottak for asylsøkere


Setermoen mottak AS er en privat bedrift som driver mottak for asylsøkere, og har vært i drift siden 19. april 1999. Mottaket drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og reguleres gjennom kontrakt og rundskriv.
Setermoen mottak er et desentralisert mottak, det vil si at våre beboere bor i hus, leiligheter og hybler rundt omkring i bygda. Våre kontorer ligger i Fogd Holmboes gate 34 og vi har kontortid hverdager mellom klokken 0800 - 1500.
Mottaket er delt i to avdelinger; ordinær avdeling med 120 faste plasser med 30 tilleggsplasser og tilrettelagt avdeling med 20 plasser.Totalt 170 plasser. Dette kan du lese mer om på Om oss

Kontakt

Setermoen statlige mottak for asylsøkere | Postboks 100, 9365 Bardu | Fogd Holmboe gt 34, 9360 Bardu | Tlf: 77 18 66 40 | Vaktmobil: 952 71 585 | E-post: post@seter-mottak.no