Ledige stillinger

Avdelingsleder på TA 100 % stilling, Dagtid

Arbeidsoppgaver vil være:

Lede tilrettelagt avdeling iht. driftsavtale med UDI, gjeldende Rundskriv, lover og forskrifter. Dette innenfor gitt budsjett og gjeldende, interne rutiner personal håndbok m.m.

Utarbeide årsplaner, årsrapporter og rapportskriving.

Lede miljøterapeutene, miljøarbeidere og mottaksarbeidere.

Ansvarlig for turnusplan, timelister, ferieplanlegging og medisinhåndtering

Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Fremskaffe nødvendig dokumentasjon ved tilsyn og annen kontroll


Krav til utdanning


Psykiatrisk sykepleier, andre med relevant utdanning eller praksis kan også søke.

Ønskelig: Ledererfaring og erfaring fra arbeid med personer med forskjellig støttebehov.

Miljøarbeider med vaktmesterfunksjon i 100 % stilling, Dagtid

Vedkommende skal ha ansvar for oppfølging av bolig massen som mottaket disponerer og være

Brannvernleder, dette innebærer oppfølging avtaler og rutiner, opplæring av ansatte og beboere.

Gjelder for begge stillingene.

Vi søker deg som er selvstendig, har toleranse for fremmede kulturer, har godt humør og gode samarbeidsegenskaper men også evnen til å jobbe alene.

Du må være pliktoppfyllende og ha stabilt tilstedeværelse. Du må ha evnen til hurtig omstilling når situasjonen krever det. Det er interessante og varierte oppgaver og til tider høyt tempo hos oss.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Søkere må beherske norsk og engelsk og må ha sertifikat for bil.

Søkere må ha politiattest uten anmerkninger

Avlønning etter avtale utifra utdannelse og erfaring.

Kontaktperson for nærmere opplysninger:

Fungerende Leder

Sami Hajzeri mobil nr: 97165479

E-post: sami@seter-mottak.no

Søknad sendes (elektronisk) innen 15.12.2017